Portfolio > Family History

Prognostications, detail
Prognostications, detail
sanded screenprint on panel
36" x 24" x 1.5"
2017